Ordförande

Jim Eriksson
Tel: 040-8395790 
Mail: jim.eriksson@narpes.fi 

Kassör

Marita Westerholm
Mail:marita.westerholm@outlook.com

Tränare

Janne Bergman
Tel: 050-0668393
Mail: jan-erik.bergman51@gmail.com

Eva-Lis Mård
Tel: 044-9896421
Mail: elmard@narpes.fi 

Jim Eriksson
Tel: 040-8395790 
Mail: jim.eriksson@narpes.fi 

Knatteledare

Julia Sydholm
Tel: 050-4381367
Mail: juliasydholmm@gmail.com

Malin Gullström
tel
: 040-0210960
Mail: malin.gullström@hotmail.com

Följ oss på Instagram och Facebook!


Industrivägen 7-11, 64230 Närpes

Öppet: 07:00 – 22:00