Ordförande

Jim Eriksson
Tel: 040-5107 356 
Mail: jim.eriksson@ovph.fi

Kassör

Marita Westerholm
Mail: marita.westerholm@outlook.com

Tränare

Janne Bergman
Tel: 050-0668393
Mail: jan-erik.bergman51@gmail.com

Jim Eriksson
Tel: 040-5107 356 
Mail: jim.eriksson@ovph.fi

Knatteledare

Julia Sydholm
Tel: 050-4381367
Mail: julia.sydholm@narpes.fi

Malin Gullström
tel
: 040-0210960
Mail: malin.gullström@hotmail.com

Följ oss på Instagram och Facebook!


Industrivägen 7-11, 64230 Närpes

Öppet: 07:00 – 22:00